Ta vår modenhetsanalyse:


I hvilken grad har dere oversikt over selgernes bruk av tid og gjennomførte aktiviteter?

I hvilken grad benytter dere segmentering og lønnsomhetsanalyse til å prioritere kunder og aktiviteter?

I hvilken grad kvalifiserer dere salgsmuligheter basert på en strukturert prosess og rutine?

I hvilken grad kan dere jobbe like effektivt på farten med telefon og nettbrett som på kontoret?


Neste >>

I hvilken grad har dere en tilpasset salgprosess med systemstøtte for å sikre kvalitet i utførelsen?

I hvilken grad kan dere analysere salgsresultat basert på aktiviteter og data om hvordan salgsprosessene faktisk er gjennomført?

I hvilken grad har dere løsninger og metoder som sikrer at dere fanger opp potensielle kunder som viser interesse for nettopp deres løsninger?

I hvilken grad jobber dere systematisk for å bygge relasjoner med riktige personer hos en kunde?


Neste >>

I hvilken grad benytter dere eksisterende kundedata til å spisse deres markedsbudskap?

I hvilken grad har dere kontroll på kundens respons på f.eks en epostutsendelse?

I hvilken grad planlegger, gjennomfører og følger dere opp seminarer for å sikre optimal gjennomføring med best mulig salgsresultat?

I hvilken grad har dere innsikt i leadsgenerering og closet salg basert på en markedskampanje?


Neste >>

I hvilken grad benytter dere maler og samhandlingsrom for å effektivt samarbeide om arbeid knyttet til en salgsmulighet?

I hvilken grad benytter dere samhandlingsløsninger for å øke kvaliteten samt effektiviteten i samarbeid med deres leverandører og kunder?

I hvilken grad benytter dere chat, videokonferanse og sosial samhandling for å kommunisere internt og eksternt?

I hvilken grad kan dere enkelt finne relevant informasjon og riktige personer basert på kompetanse og historikk for å utføre salgsoppgaver?


Neste >>

I hvilken grad benytter salg data om kundehenvendelser til mersalg og økt kundelojalitet?

I hvilken grad har de som mottar en henvendelse en enkel oversikt over historikk, planlagte aktiviteter og ordreinformasjon om kunden som henvender seg?

I hvilken grad bruker dere undersøkelser, informasjon og automatiserte utsendelser til å sikre fornøyde kunder?

I hvilken grad benytter dere multikanal for å levere effektiv support slik deres kunder ønsker det?


Neste >>

I hvilken grad benytter brukerne deres tilgjengelig teknologi til å gjennomføre jobben sin med ønsket kvalitet og effektivitet?

I hvilken grad benytter brukeren dagens løsninger grunnet egenverdi og motivasjon kontra rapportering og krav fra ledelsen?

I hvilken grad benytter dere rapporter, dashboard og analyser i hverdagen og viktige møter for å skape en kultur for gevinstrealisering?

I hvilken grad har deres ansatte riktig kompetanse og innsikt i rutiner og metodikk for å utføre jobben sin med ønsket effektivitet og kvalitet?


Neste >>

Ledelsen driver primært salgsaktivitetene uten en dedikert salgsledelse/organisasjon

Vi har en salgsorganisasjons med 1-5 selgere og en dedikert leder med salgsansvar

Vi har en stor salgsorganisasjon med 5+ selgere og minimum én salgsleder

Epostadresse du vil ha rapporten sendt til*::

Firmanavn*:


Modenhetsskalaen


Basert på vår erfaring med salgsorganisjoner, har vi utviklet en modenhetsskala som scores ut fra et sett spørsmål innen 6 kategorier:

  • Tidsbruk
  • Salg 2.0
  • Markedsføring
  • Samhandling
  • Håndtering av henvendelser
  • Innsikt og adopsjon

De ulike spørsmålene vektes forskjellig og den endelige scoren innenfor hver kategori tar også høyde for type virksomhet.

Er ditt syn gjeldende for hele organisasjonen?

Du vil også få mulighet til å invitere en kollega til å gjennomføre den samme analysen. Deres svar vil bli sammenliknet og danne grunnlag for videre arbeid og gode diskusjoner.

<